Bulk SMS Sales Points in Nigeria

Taraba State

Bulk SMS Sales Points In Taraba State

BANK

BRANCH

ADDRESS

DETAILS

First Bank

BAMBUR

C/O YOLA MAIN BRANCH P.M.B. 2050, YOLA, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

UBA

GARBA-CHEDE

C-O JOS BRANCH, GARBA CHEDE, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

GEMBU

2 AHMADU BELLO WAY, GEMBU, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

Fidelity Bank

JALINGO

NO. 67 HAMMANRUWA WAY,JALINGO, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 4010700038

First Bank

JALINGO

65 BARDE WAY P.M.B. 1095, JALINGO, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

Stanbic IBTC Bank

JALINGO

22, HAMMARUWA WAY JALINGO JALINGO

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 0001737926

UBA

JALINGO

34 BARDE WAY TURAKI WARD, JALINGO , TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

Zenith Bank

JALINGO

128 HAMARUWA WAY, JALINGO TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 1013076495

UBA

JALINGO

JALINGO , TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

JALINGO B.O

134 HAMMARUWA WAY JALINGO, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

Access Bank

JALINGO BRANCH

57B, HAMMARUWA WAY, JALINGO, TARABA STATE.

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 0056841013

First Bank

KARIM LAMIDO

P.M.B. 4, YOLA, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

First Bank

LAU

P.M.B. 4, LAU, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

First Bank

MAYO NDAGA

C/O YOLA MAIN BRANCH P.M.B. 2050, YOLA, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

UBA

MUTUN BIYU

MUTUN BIYU GASSOL LGA, MUTUM BIYU, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

NGUROJE

NEAR MOTOR PARK NGUROJE, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

SERTI

MAYO-SELBE RD, SERTI, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

TAKUM

TAKUM TARABA STATE, TAKUM, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

UBA

WUKARI

WUKARI, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number :1015917992

Zenith Bank

WUKARI

10 HOSPITAL ROAD, WUKARI, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 1013076495

First Bank

ZING

C/O YOLA MAIN BRANCH P.M.B. 2051, YOLA, TARABA STATE

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 2020912790

GTBank

Jalingo

106B Hammanruwa Way

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 0107331419

GTBank

Wukari Taraba

3, Ibi Road, GRA, Wukari

Account Name : HORLAR IT SOLUTIONS

Account Number : 0107331419